Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI zaś czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całość programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane dzięki ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem urządzenie odbiorcze EMI lub analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez narzędzie elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo biegłość sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja tudzież ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają znaczenie na proces sposób EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest tak jak przewodzony, gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto wykonywać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna tarapaty w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jakkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, skoro zasilacze służą dość jako „posłaniec” niż zalążek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.