Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI a czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą agregat projektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za sprawą rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, nie inaczej podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI lub analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą instrument elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają prestiż na bieg tryb EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest w podobny sposób przewodzony, gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby przeprowadzać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż modus EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją acz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bo zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” niż geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im poprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.