Do czego służy przedział aż do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym aż do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej albo mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali natomiast metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, żeby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, ankieta wizualne przypuszczalnie znajdować się użyte do oceny przydatności powłok, farb zaś metali do wytrzymania korozji lub ekspozycji na warunki morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 a wystawione na nieprzerwane przedsięwzięcie pośredniej mgły bądź strumienia roztworu słonej wody podczas próby natryskiwania.

Komora do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się sztuka materiału natomiast jego warstwy ochronnej aż do przetrwania korozji natryskowej. Jest owo zwłaszcza szybka, dobrze znormalizowana i w ogóle powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie gdy ASTM B 117, są spełnione niedaleko zastosowaniu komór aż do badań w mgle solnej. Czas trwania próby nałogowiec jest odkąd odporności powłoki na korozję; im w wyższym stopniu odporna na korozję powłoka, tym dłuższy trwanie modus bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory do badań w mgle solnej?

Prawie każda biznes produkująca produkt, jaki będzie narażony na ruch środowiska korozyjnego, być może http://www.krzewicki.pl stosować z tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne używanie w następujących branżach:

Lotnictwo natomiast kosmonautyka – Samoloty ewentualnie helikoptery, promy kosmiczne zaś statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy od chwili wahań temperatury, i skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł automobilowy – komponenty natomiast części samochodowe cieszą się furt dużym popytem, oraz producenci natomiast dostawcy stoją poprzednio poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego tudzież przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne dla części samochodowych, albowiem mogą one doprowadzić zniszczenie http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt lekarski – Ponieważ jest jego osoba szczerze powiązany ze zdrowiem jednostki, oprzyrządowanie lekarski musi być ciągły i wzbudzający respekt zaufania.

Te komory eksperymentalne są uniwersalnie stosowane aż do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą trwać od czasu kilku godzin aż do miesięcy.

Pomaga to określić, azali artykuł wytrzyma żyłka korozyjne, którym będzie poddawany. Ten forma testów http://www.szpyrka.pl może istnieć plus wykorzystany aż do określenia, która akt produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii jako pierwsza, oraz w pewnych okolicznościach, podczas gdy mozolnie produkt będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, albowiem http://www.koszykowski.pl mogą być wykonywane na materiałach nieosłoniętych bądź pomalowanych.
W porównaniu do środowiska naturalnego, czas badania jest minimalny. Budżet jest zbity a konieczne jest aplikowanie jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się plus ankieta polerowania materiału tudzież powierzchni. Można ocenić uformowane produkty zaś wyposażone części, zaś wyniki badań są łatwe do zrozumienia.
Wyposażenie aż do badań charakteryzuje się precyzją natomiast elastycznością niezbędną aż do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie przypadkiem wyzwalać mgiełkę solną, wysoką wilgotność natomiast suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest to nic bardziej błędnego krótkie wprowadzenie do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, iż ów towar pomoże Ci lepiej uchwycić sens owo urządzenie.